Wymagania użytkownika, a preferencje dostawcy

Kategoria: Wydarzenia i opinie
Opublikowano: Czwartek, 27 luty 2014 08:00
Super User
Odsłony: 1787

       W okresie kilku ostatnich miesięcy firma Rycon uczestniczyła w doborze technologii oraz opracowaniu dokumentacji wykonawczej dla dużych układów chłodniczych, realizowanych w czołowych firmach krajowego przemysłu chemicznego.     
      Niezawodność układów chłodniczych wyznacza rodzaj oraz producent zastosowanych w nich sprężarek. Jeżeli rodzaj sprężarki jest pochodną wielkości układu, i jej dobór wyznaczają względy techniczne, to już dobór jej producenta wcale nie musi być poddany tak jednoznacznie określonym kryteriom. Dobrze, gdy kupujący ma do wyboru pełny zakres produkowanych maszyn, o szczegółowej charakterystyce ich pracy pozwalającej na dokonanie właściwego wyboru. Fatalnie, gdy to producent narzuca jedyne rozwiązanie kierując się własnymi kryteriami doboru oferowanych maszyn.
      Niestety taka właśnie sytuacja miała miejsce w przypadku wykonywanych przez Rycon projektów. Dostawca sprężarek: firma Johnson Controls International (JCI) ze swą siedzibą w Warszawie, podjęła próbę dokonania wyboru dostawy maszyn według własnego uznania. I chociaż mogłoby się wydawać, że rekomendacja wytwórcy ogranicza podejmowane ryzyko zakupu do minimum, to jednakże w przypadku propozycji JCI – zakupu sprężarek typu SAB produkowanych w ich fabryce w Danii w zamian za sprężarki typu YORK RWF, produkowanych również w ich fabryce we Francji – dokonanie takiego wyboru nie byłoby rozwiązaniem oczekiwanym. To, za, co szczególnie można obwiniać warszawski oddział firmy JCI, to preferencja maszyn o ograniczonych możliwościach pracy w przemyśle chemicznym, a tym samym za nie rozumienie różnicy w odrębności standardów przemysłu spożywczego od wymagań przemysłu chemicznego. Posługiwanie się argumentem, że sprężarki SAB niczym nie ustępują sprężarkom typu YORK RWF, gdyż obie posiadają ten sam stopień sprężania wyprodukowany przez firmę Frick, jest tylko wiarą w swój dar przekonywania klienta lub obrazą stopnia posiadania jego wiedzy technicznej. Kupujący nie jest zainteresowany w wewnętrznych postanowieniach dotyczących preferencji sprzedawanych produktów, dokonywanych przez osoby zarządzające poszczególnymi oddziałami firmy, dla niego ważny jest zakup maszyny optymalnie spełniającej, wyspecyfikowany przez niego reżim pracy. W tym przypadku rolą i zadaniem sprzedającego jest całkowite spełnienie przedstawionych mu żądań.
      Skonsolidowane działania firmy Rycon oraz zainteresowanych użytkowników doprowadziły do konfrontacyjnego rozstrzygnięcia tego tematu bezpośrednio w siedzibie producenta sprężarek YORK RWF w Nantes, Francja. Szczegółowe rozmowy techniczne z miejscowymi przedstawicielami kadry zarządzającej lokalnym oddziałem JCI, przy współudziale przedstawiciela warszawskiego oddziału tej firmy, doprowadziły do uznania stanowiska firmy Rycon, jako właściwego i preferowane przez firmę Rycon sprężarki typu YORK RWF zostały zalecone w układach chłodniczych przeznaczonych dla przemysłu chemicznego.
      Przytoczony przypadek konsekwencji w doborze typu sprężarek dla układów chłodniczych stanowi przykład nieulegania, niemającym często technicznego uzasadnienia, preferencjom sprzedaży wyrobów proponowanych przez znane na rynku firmy.

     Dobry inżynier, zawsze był i będzie poza intelektualnym zasięgiem, dla mnożących się w strefie wyścigów szczurów, menedżerów z nic nieznaczącymi w świecie nauki oraz techniki tytułami MBA.

                                                                                                                             Nantes, Francja, 29 listopad 2013.