Wizyta w Evapco

         Liczących się w świecie producentów urządzeń w chłodnictwie wyparnym jest dwóch: Baltimore Aircoil Company (BAC) oraz Evapco. Obie firmy są amerykańskie, i podana kolejność jest tylko nawiązaniem do historycznej sekwencji ich pojawienia się w przemyśle. Obecnie, to Evapco wiedzie prym zarówno w efektywności uzyskiwanych parametrów pracy produkowanych urządzeń, jak również w ilości urządzeń sprzedawanych nowym klientom.
     Sukces firmy wywodzi się z pragmatyzmu jej założycieli; dwóch byłych członków zarządu firmy BAC oraz skali potrzeby na tego typu urządzenia w globalnym przemyśle świata. Na przestrzeniu kilkudziesięcioleci firma potrafiła zaistnieć na wszystkich kontynentach, a jej produkty cieszą się uznaniem oraz są opatrzone wszelkimi wymaganymi certyfikatami we wszystkich stosowanych dziedzinach.
      Proces produkcji urządzeń jest nadzwyczaj prosty. To składanka blaszanych skrzyń, kompaktowych wężownic, plastikowych pakietów wymiany ciepła oraz wirników wentylatorów napędzanych silnikami elektrycznymi w różnych konfiguracjach ustawień ich wałów. W hierarchii wyposażenia przemysłu chemicznego to zaledwie poziom podstawowy, lub raczej zaplecze procesów inżynierii chemicznej, jednak często to właśnie urządzenia systemów chłodzenia mają zasadniczy wpływ na sprawność energetyczną całych instalacji. 
     Rycon od lat stosuje w swoich projektach urządzenia Evapco, ostatnio często wykorzystuje, w realizowanych układach chłodniczych, amoniakalne skraplacze natryskowo-wyparne – aparaty, których popularność w krajowym przemyśle ciągle jest ograniczona. Wizyta w zakładach produkcyjnych Evapco w belgijskim Tongeren, jak również przeprowadzone tam techniczne dyskusje w pełni potwierdziły zasadność dokonywanych przez Rycon wyborów.
     Zakończenie wizyty to nie tylko wystawna kolacja, to kolejny raz potwierdzenie faktu, że wzajemne kontakty projektantów oraz producentów na szczeblu szczegółowych rozmów technicznych pozwalają obu stronom odnieść liczące się korzyści. Projektanci spotykają się z możliwością głębszego zapoznania się z niuansami oferowanych urządzeń, wytwórca natomiast rozszerza swą wiedzę o szczegółowe wymagania nowego klienta. 

                                                                                              Tongeren, Belgia, 21 luty 2014.

Wymagania użytkownika, a preferencje dostawcy

       W okresie kilku ostatnich miesięcy firma Rycon uczestniczyła w doborze technologii oraz opracowaniu dokumentacji wykonawczej dla dużych układów chłodniczych, realizowanych w czołowych firmach krajowego przemysłu chemicznego.     
      Niezawodność układów chłodniczych wyznacza rodzaj oraz producent zastosowanych w nich sprężarek. Jeżeli rodzaj sprężarki jest pochodną wielkości układu, i jej dobór wyznaczają względy techniczne, to już dobór jej producenta wcale nie musi być poddany tak jednoznacznie określonym kryteriom. Dobrze, gdy kupujący ma do wyboru pełny zakres produkowanych maszyn, o szczegółowej charakterystyce ich pracy pozwalającej na dokonanie właściwego wyboru. Fatalnie, gdy to producent narzuca jedyne rozwiązanie kierując się własnymi kryteriami doboru oferowanych maszyn.
      Niestety taka właśnie sytuacja miała miejsce w przypadku wykonywanych przez Rycon projektów. Dostawca sprężarek: firma Johnson Controls International (JCI) ze swą siedzibą w Warszawie, podjęła próbę dokonania wyboru dostawy maszyn według własnego uznania. I chociaż mogłoby się wydawać, że rekomendacja wytwórcy ogranicza podejmowane ryzyko zakupu do minimum, to jednakże w przypadku propozycji JCI – zakupu sprężarek typu SAB produkowanych w ich fabryce w Danii w zamian za sprężarki typu YORK RWF, produkowanych również w ich fabryce we Francji – dokonanie takiego wyboru nie byłoby rozwiązaniem oczekiwanym. To, za, co szczególnie można obwiniać warszawski oddział firmy JCI, to preferencja maszyn o ograniczonych możliwościach pracy w przemyśle chemicznym, a tym samym za nie rozumienie różnicy w odrębności standardów przemysłu spożywczego od wymagań przemysłu chemicznego. Posługiwanie się argumentem, że sprężarki SAB niczym nie ustępują sprężarkom typu YORK RWF, gdyż obie posiadają ten sam stopień sprężania wyprodukowany przez firmę Frick, jest tylko wiarą w swój dar przekonywania klienta lub obrazą stopnia posiadania jego wiedzy technicznej. Kupujący nie jest zainteresowany w wewnętrznych postanowieniach dotyczących preferencji sprzedawanych produktów, dokonywanych przez osoby zarządzające poszczególnymi oddziałami firmy, dla niego ważny jest zakup maszyny optymalnie spełniającej, wyspecyfikowany przez niego reżim pracy. W tym przypadku rolą i zadaniem sprzedającego jest całkowite spełnienie przedstawionych mu żądań.
      Skonsolidowane działania firmy Rycon oraz zainteresowanych użytkowników doprowadziły do konfrontacyjnego rozstrzygnięcia tego tematu bezpośrednio w siedzibie producenta sprężarek YORK RWF w Nantes, Francja. Szczegółowe rozmowy techniczne z miejscowymi przedstawicielami kadry zarządzającej lokalnym oddziałem JCI, przy współudziale przedstawiciela warszawskiego oddziału tej firmy, doprowadziły do uznania stanowiska firmy Rycon, jako właściwego i preferowane przez firmę Rycon sprężarki typu YORK RWF zostały zalecone w układach chłodniczych przeznaczonych dla przemysłu chemicznego.
      Przytoczony przypadek konsekwencji w doborze typu sprężarek dla układów chłodniczych stanowi przykład nieulegania, niemającym często technicznego uzasadnienia, preferencjom sprzedaży wyrobów proponowanych przez znane na rynku firmy.

     Dobry inżynier, zawsze był i będzie poza intelektualnym zasięgiem, dla mnożących się w strefie wyścigów szczurów, menedżerów z nic nieznaczącymi w świecie nauki oraz techniki tytułami MBA.

                                                                                                                             Nantes, Francja, 29 listopad 2013.

Design by Pixelsparadise