RYCON

RYCON
BIURO KONSULTACYJNO-HANDLOWE
PL.40-703 KATOWICE ul.Kłodnicka 11
tel.+48322523528 fax.+48322045955
NIP 634-120-33-74
 
                   

Lista referencyjna przedsięwzięć zrealizowanych przez firmę Rycon w latach 2008-2019.

 
 

1. Dobór urządzeń oraz opracowanie dokumentacji technologicznej dla układu skraplania amoniaku  na Wydziale Stokażu Amoniaku w ZCh Police.S.A. Wydajność układu 5 ton amoniaku na godzinę.

2. Wykonanie centralnego układu chłodzenia wody dla chłodzenia kompresorów powietrza w „Górażdże-Cement” S.A. przy pomocy chłodni otwartej z radialnymi wentylatorami.

3. Wykonanie systemu chłodzenia kompresorów gazu syntezowego układem trzech chłodni otwartych z radialnymi wentylatorami dla Jednostki Biznesowej Nawozy w ZAK S.A., wydajność układu 1500 m³/h.

4. Modernizacja celki nr 3 chłodni wentylatorowej nr 894 na terenie ZAK  S.A. Zastosowanie nowych chłodni, wydajność układu 1000 m³/h.

5. Opracowanie projektów koncepcyjnych chłodzenia obiektów 306 oraz 357 na wydziale gazu syntezowego dla ZAK S.A.

6. Modernizacja chłodni wody na Bezciśnieniowym Stokażu Amoniaku w ZAK S.A. Zastosowanie nowej chłodni wraz nowa pompownią.

7. Koncepcja techniczno-ekonomiczna chłodzenia wody obiegowej CCW dla Zakładu Azotowego w ZCh Police S.A. Wydajność układu chłodzenia 100 MW.

8. Realizacja inwestycji I-etapu modernizacji stacji skraplania amoniaku na obiekcie D-141 dla firmy Synthos S.A. Oświęcim.

9. Realizacja pod klucz obiegu chłodniczego: chłodnia wody oraz pompownia dla zespołu kompresorów Centac w Synthos S.A.Oświęcim.

10. Realizacja pod klucz obiegu chłodniczego: chłodnia oraz pompownia dla nowego młyna cementu dla  Górażdże-Cement S.A.

11. Opracowanie projektu koncepcyjnego dla modernizacji układu utrzymywania stałego ciśnienia magazynowania amoniaku wraz z przynależnym układem wody chłodniczej na Wydziale Stokażu Amoniaku w ZCh  Police.S.A.

12. Opracowanie projektu koncepcjnego chłodzenia wodnego dla kompresorów Centac w ZAK S.A.

13. Opracowanie projektu koncepcyjnego koncepcji dla chłodzenia wodnego urządzeń Wytwórni Gazu  Syntezowego dla ZAK S.A.

14. Opracowanie projektu technologicznego dla modernizacji napełniania zbiornika stokażowego ciekłego amoniaku oraz układu skraplania par amoniaku w układzie utrzymywania stałego ciśnienia magazynowania amoniaku dla Anwil S.A.

15. Opracowanie projektu koncepcyjnego układu sprężania oraz skraplania gazowego amoniaku dla stokażu amoniaku w ZAK Kędzierzyn. Wydajność układu 12000 kg/h.

16. Opracowanie dokumentacji II etapu modernizacji stacji skraplania amoniaku na obiekcie D-141 dla firmy Synthos S.A. Oświęcim.

17. Opracowanie dokumentacji technicznej dla układu chłodzenia instalacji SSBR w firmie Synthos S.A. Oświęcim. 

18. Opracowanie dokumentacji technicznej dla nowych kolektorów amoniaku o temperaturze –12 ºC w firmie Synthos S.A. Oświęcim.

19. Opracowanie dokumentacji technicznej dla układu skraplania amoniaku na bezciśnieniowym stokażu amoniaku w Grupa Azoty ZAK. Wydajność układu 12000 kg/h

20. Opracowanie projektu branży technolgicznej dla modernizacji bezciśnieniowego stokażu amoniaku w Grupa Azoty ZCh Police- układ sprężania amoniaku o wydajności 6000 kg/h

21. Opracowanie projektu branży technologicznej dla modernizacji bezciśnieniowego stokażu amoniaku w Grupa Azoty ZCh Police- układ skraplania amoniaku o wydajności  750 kg/h

22.Opracowanie projektu koncepcyjnego branży technologicznej dla modernizacji Centrali Chłodniczej w Grupa Azoty ZAK. Dobór kompresorów oraz skraplaczy dla układu skraplania amoniaku o wydajności 60 t/h.

23. Realizacja budowy w systemie "pod klucz" chłodni wody obiegowej o wydajności 900 m3/h dla firmy Synthos Oświęcim

24. Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej dla układu chłodzenia solanki dla firmy Synthos Oświęcim

 

Zapraszamy do kontaktu z nami i owocnej współpracy. e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Design by Pixelsparadise