Autor jest inżynierem z wieloletnią praktyką, uczestniczył w projektach w Japonii, Iraku, Bangladeszu, Tajwanie oraz wielu krajach Europy. Kiedyś pracownik wiodącego biura projektów polskiego przemysłu chemicznego „ Prosynchem”, obecnie niezależny konsultant techniczny. 
 
Jego biuro inżynieryjne – RYCON, uczestniczy w realizacjach projektów układów chłodniczych w różnych dziedzinach przemysłu syntezy chemicznej. Spełnia ono również rolę głównego konsultanta w zagadnieniach eksploatacji dużych magazynów ciekłego amoniaku znajdujących się na terenie kraju.   
 
Zawodowe doświadczenia Wiesława Rybskiego, jak również tajniki procesów inżynierii chemicznej wplątane w egzotykę Dalekiego Wschodu oraz uwikłane w sensacyjną akcję stanowią o niespotykanej atmosferze jego książek:
"Projekt Cypr"
"W cieniu wież Sung"
"Zależność Odwrotna"
"Relacja rodzinna"
''Na północ od Okinawy''
 
Często chlubimy się możliwością wyboru, warto więc pamiętać, że czas czytania jest ten sam, ale książki są… różne.
 
 
   
 
 
 
 
Design by Pixelsparadise