Autor jest inżynierem z wieloletnią praktyką, uczestniczył w projektach w Japonii, Iraku, Bangladeszu, Tajwanie oraz wielu krajach Europy. Kiedyś pracownik wiodącego biura projektów polskiego przemysłu chemicznego „ Prosynchem”, obecnie niezależny konsultant techniczny. 
 
Jego biuro inżynieryjne – RYCON, uczestniczy w realizacjach projektów układów chłodniczych w różnych dziedzinach przemysłu syntezy chemicznej. Spełnia ono również rolę głównego konsultanta w zagadnieniach eksploatacji dużych magazynów ciekłego amoniaku znajdujących się na terenie kraju.   
 
Zawodowe doświadczenia Wiesława Rybskiego, jak również tajniki procesów inżynierii chemicznej wplątane w egzotykę Dalekiego Wschodu oraz uwikłane w sensacyjną akcję stanowią o niespotykanej atmosferze jego książek:
 
"Kłopotliwa oferta"
"Feralna umowa"
''Na północ od Okinawy''
"Relacja rodzinna"
"Zależność Odwrotna"
"W cieniu wież Sung"
"Projekt Cypr"
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
Design by Pixelsparadise