Autor jest inżynierem z wieloletnią praktyką, uczestniczył w projektach w Japonii, Iraku, Bangladeszu, Tajwanie oraz wielu krajach Europy. Kiedyś pracownik wiodącego biura projektów polskiego przemysłu chemicznego „ Prosynchem”, obecnie niezależny konsultant techniczny. 
 
Jego biuro inżynieryjne – RYCON, uczestniczy w realizacjach projektów układów chłodniczych w różnych dziedzinach przemysłu syntezy chemicznej. Spełnia ono również rolę głównego konsultanta w zagadnieniach eksploatacji dużych magazynów ciekłego amoniaku znajdujących się na terenie kraju.   
 
Zawodowe doświadczenia Wiesława Rybskiego, jak również tajniki procesów inżynierii chemicznej wplątane w egzotykę Dalekiego Wschodu oraz uwikłane w sensacyjną akcję stanowią o niespotykanej atmosferze jego książek: "Projekt Cypr", "W cieniu wież Sung", "Zależność Odwrotna" oraz " Relacja rodzinna".
 
Często chlubimy się możliwością wyboru, warto więc pamiętać, że czas czytania jest ten sam, ale książki są… różne.
 
 
   
 
 
Design by Pixelsparadise